Általános iskolák

Település:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vásárosnamény


Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye


Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye

 

A Petőfi Sándor Tagintézmény bemutatása


Neve: Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye
Címe: 4803 Vásárosnamény, Iskola út 54.
Elérhetősége: 06-45/570-320
Fax: 06-45/570-320
Intézményvezető : Szabó Zoltán
Tagintézmény vezető: Vastag Barnabásné
E-mail cím:  petofi.iskola4803@gmail.com
Honlap: www.petofi-vnameny.sulinet.hu

 
1994. január 1-jén vette fel iskolánk a nagy reformkori költőnek, Petőfi Sándornak a nevét.
Folyamatos bővítések mellett 1990-ben új szárny épült, így jelenleg: 8 tanterem, 3 szaktanterem, tornaterem, 1 kisterem, 1 könyvtár,1 orvosi szoba mellett helyben működő konyha és 90 fős ebédlő is a gyerekeket szolgálja.
Az iskolában hagyományos tantárgyszerkezetben és óratervvel folyik az oktatás. Szakos ellátottságunk 100%-os.  A pedagógiai-művelődési programot 15 fő teljesíti. A pedagógusok munkáját 5 technikai dolgozó segíti. 2014/2015-ös tanévben a tanulói létszám: 159 fő.
Az iskola egy épületben működik. Örömünkre szolgál, hogy intézményünkben nemcsak a városrész gyermekei tanulnak, hanem a környező településekről is szívesen hordják át a gyermekeket (Jánd, Tiszaszalka, Tiszakerecseny, Lónya, Mátyus, Barabás).
Szabadtéri sportpályával rendelkezik intézményünk. (Bitumenes kézi-labdapálya, salakos futópálya, labdarúgópálya.) Osztálytermeink, igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz, egészségügyi és esztétikai szempontból egyaránt megfelelő berendezési tárgyakkal illeszkedik az iskola egészéhez.
A természetes és a mesterséges környezet formái kiegészítik egymást (zöld növények, termések, tárgyak, formák gyűjteménye). Folyamatosan gazdagodnak az osztálytermek a tárgykultúra értékeivel (népművészeti anyagok gyűjteménye, régmúlt idők használati tárgyai). Az osztálytermek gondozói a szaktanárok,  az osztályfőnökök irányításával a gyerekek.
A folyosók és az aula világa – valamennyi szinten – egy egységes arculat kialakítását közvetíti.
Az udvaron közeledik egymáshoz a természetes és az épített környezet, képe természetes anyagok használatával egyre kellemesebbé válik. Nagy szerep jut az udvari környezetnek a délutáni foglalkozások, a napközi és a tanulószoba életében. A gyerekek búvóhelyeket keresnek, fociznak, szaladgálnak, csoportos játékokat játszanak, ezért fontos az iskolaudvaron lévő játszótér és a füves terület. A fák, a bokrok jobb levegőt, s árnyékot biztosítanak.
Könyvár:  Az iskola épületében bővítéssel új helyre került. A helyiség tágas, modern berendezéssel felszerelt.  Alkalmas tanórai, tanórán kívüli foglalkozások megtartására is.
Szakkörök    
-   Művészeti jellegű szakköreink:            - Tantárgyi jellegű:
énekkar                                                                anyanyelvi
rajzszakkör                                                          matematikai
mazsorett                                                            irodalombarát
színjátszókör                                                      informatikai
                                                                              idegen nyelv
                                                                              sport
Általános iskola lévén kiemelt feladatunk a gyermekek tanítása mellett a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, számukra, s szüleik számára programok biztosítása.  
Minden évben méltó módon megemlékezünk a jeles évfordulókról, ünnepnapjainkról. Délutánonként különféle szakköröket, edzéseket szervezünk a tanulóknak, hogy idejüket minél hasznosabban tölthessék el. Rajz-, mazsorett,- színjátszó szakkörök, foci-, kézilabdaedzések várják minden délután az ezek iránt érdeklődőket.
A városi rendezvényeken való részvétel és az aktualitások mellett saját programjaink.
Szeptember - „Apáról-fiúra”MESEMONDÓ- verseny, melyen zömével az alsós osztályok vesznek részt, de néhány felsős tanuló is szívesen mesél.
Októberben -   IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából köszöntjük műsorral és saját készítésű ajándékkal a településen élő nyugdíjasokat.
November – Egészségvédelmi program a védőnő és a fogászati asszisztens segítségével. A program része a  havonkénti séta a töltésen és a szemétgyűjtési akció.
December -  Szülők és pedagógusok közösen mézest sütünk a gyerekeknek, együtt öltöztetjük ünnepi díszbe a fát. A fa alatt minden gyermek számára ajándékot helyezünk el.
Minden ünnepre készítünk dekorációkat, ajándékokat. Ezeket a programokat kicsik és nagyok egyaránt élvezik, de még a pedagógusok is. Ez segít az ünnepekre ráhangolódni, s a szülőket, barátokat ajándékokkal meglepni.
Január - Téli Tömegsportnapon szülők és gyerekek asztaliteniszezhetnek, kézilabdázhatnak, lábteniszezhetnek.  Évről-évre egyre többen jönnek és töltenek el velünk egy napot.
Január-február a tantárgyi versenyek időszaka. Ekkor a fő hangsúly a tehetséggondozáson van.
Február  -  FARSANGRA készülődés időszaka. Minden fellépő gyermek jutalomban részesül. A jelmezes felvonulás után tombolasorsolásra kerül sor. Friss fánkkal kedveskedünk a gyerekeknek.
Március -   NÉVADÓ-HÉT, melynek a programjait a gyermekekkel közösen állítjuk össze.
Április  – „Szivárvány est” , ahol osztályaink és művészeti szakköreink különböző táncos előadásokkal, vidám jelenetekkel, énekkarunk dalcsokorral köszönti a nézőket.
Május  -  iskolai GYERMEKNAP, mely egésze a gyerekekről, gyerekeknek szól (akadályverseny, palacsintasütés)
Szakmai-pedagógiai munka
Az iskola vitathatatlan és meghatározó, egyedi jellemzőinek a következőket tartja a nevelőtestület:
-    az oktatómunka színvonala
-    a sokoldalú tevékenységi rendszer, a változatos munkaformák és színes programok
-    az együttműködésen alapuló közös munka

Az iskola legfőbb erősségei:
-    az összefogás és együttműködés a közös célok érdekében
-    a színvonalas nevelés és oktatás, valamint a jó szakos ellátottság
-    az iskolai tevékenységi rendszer környezetvédelem és egészséges életmód felé történő irányultsága

Gyengeségként jelentkezik:
-    a taneszközök és felszerelések meglévő hiányosságai
-    a szülői segítségnyújtás vártnál kisebb mértéke, az esetenként inkább formális elemekre épülő kapcsolatrendszer
    Lehetőségként számba vehető többleterőforrások:
-    a közvetlen partneri kapcsolatokban további támogatók és szponzorok megnyerése

ÖRÖMÜNK: az ezerarcú gyermek,
FELADATUNK:     a gyönyörűséges nevelés,
CÉLUNK: az értékes ember.
Mottónk:
Fedezzük fel a világot, hogy Te is boldog részese lehess!
 
Forrás: https://vasarosnameny.hu

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »