Civil szervezetek

Település:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Záhony

Létrehozva:
2020-02-21 13:48:58


Civil szervezetek


Záhony civil szervezetekA Gyermekekért-Sportért- az Egészséges Életmódért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

(sport,oktatási,kulturális)

4625 Záhony, Hársfa út 40.
képviselő: Lázár János
oktatás, nevelés, sporttevékenység és egyéb az alapító okirat szerint

A Záhonyi Református Egyházközség templomáért, parókiájáért, gyülekezeti terméért, a református keresztyén értékrendért

(kulturális)

4625 Záhony, Rákóczi utca 1/ B.
képviselő: Román János kuratórium elnöke
Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem és egyéb az alaptó okirat szerint

APHASIA-STROKE Alapítvány a gyógyulásért

(egészségügyi,egyéb)

4625 Záhony, Ifjúság utca 6/c.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az aphasia és stroke betegségeken átesett betegek rehabilitációjának segítése és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint

"ARANYHÁRFA" Alapítvány

(kulturális)

4625 Záhony, Ady E. út 1.
képviselő: Battyáni Gábor
karitativ, szociális, kulturális tevékenység, szervezés és támogatás Záhonyban és vonzáskörzetében és egyéb, az alapító okirat szerint

Dr. Béres József Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4625 Záhony, Kárpát út 4.
képviselő: Háda Zoltán a kuratórium elnöke
oktatás- nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, stb. (alapító okirat 3.pontja)

Felső-Szabolcsi Kistérségi FejlesztésiEgyesület

(érdekképviselet)

Záhony,
képviselő: Bajor Tibor

Festőpalánták Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4625 Záhony, Rákóczi utca 15/ A.
képviselő: Szvák Jánosné kuratóriumi elnök
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint

Földtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete Záho

(érdekképviselet)

Záhony,
képviselő: Balla Gyula

FŐNIX Kórus Művészeti Egyesület

(kulturális)

4625 Záhony, József Attila utca 36.
képviselő: Vassné Oláh Ágnes
Városunk zenei életének gazdagítása, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint

Gesztus Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4625 Záhony, Széchenyi út 16.
képviselő: Rubóczkiné Szabó Melinda
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelést, oktatást, képességfejlesztést és ismeretterjesztést segítő, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok támogatása. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

HAJÓS ALFRÉD Diáksport Egyesület

(sport)

4625 Záhony, József A. utca 48.
képviselő: Bodnár György
A tagok számára rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, a diáksportkörök müködésének segítése, sporttanfolyamok működtetése

Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4625 Záhony, Kárpát utca 4.
képviselő: Kovács Istvánné
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem és érdekképviselet, sport

Keleti Fény Ju-Jitsu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4625 Záhony, Felszabadulás tér 12. 3/16
képviselő: Szűcs Sándor
sport, harcművészetek oktatása, gyakorlása, népszerűsítése és egyéb az alapszabály szerint

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4625 Záhony, Európa tér 20.
képviselő: Rákóczi András
A régió gazdasági, közlekedési, idegenforgalmi, kulturális fejlődésének elősegítése, érdekképviselet, természetvédelem, állatvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, fogyasztóvédelem és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

Templomépítési Alapítvány Záhonyban

(oktatási,kulturális,egyéb)

4625 Görög Katólikus Parókia Záhony, Hársfa út 1.
képviselő: Takács Tibor a vagyonkezelő bizottság elnöke
Záhony városban görögkatolikus templom és parókia felépítése. A Görög Katólikus Egyház Záhonyban megépült templomának és parókiájának továbbépítése és felszerelése, valamint minden egyéb, már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközösségi cél anyagi és szellemi támogatása, valamint szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.

Városi Polgárőrség Záhony

(közbiztonság,egyéb)

4625 Záhony, Ifjuság út 4/b
képviselő: Pokol Barnabás
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása

Záhony és Környéke Diabetesz Egyesület

(egészségügyi)

Záhony, Művelődési Központ
képviselő: Kovács József

Záhony és Térsége Egészségéért Alapítvány

()

Záhony, József A.u.2-4.
képviselő: Kovács József

Záhony város fejlődéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4625 Záhony, Széchenyi utca 5.
képviselő: Széplaki Ágnes
Záhony város működési és fejlesztési céljainak anyagi és szakmai támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint

Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete

(kulturális,egyéb)

4625 Záhony, Ady Endre utca 30.
képviselő: Borsi Béla
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. Különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének erősítésére, egészségvédelmére, kulturális igényeinek lehetőség szerinti kielégítésére, szociális helyzetük figyelemmel kisérésére

Záhony-térségi Iparvágánnyal RendelkezőkEgyesülete

(érdekképviselet)

Záhony, Rákóczi u. 16.
képviselő: Dr. Szabó Ferenc

Záhonyi Hétszínvirág Óvodai és Bölcsödei Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4625 Záhony, Ifjúság utca 1.
képviselő: Kárpáti-Purger Krisztina elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint

Záhonyi Kajak-Kenu Club

(sport)

Záhony, Krúdy Gy.u.45.
képviselő: Kollár Ferenc, közhasznú szervezet

Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület

(sport)

4625 Záhony, Kárpát utca 4.
képviselő: Kovács Sándor
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények mind tömegesebb felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása

Záhonyi Lokomotiv Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

4625 Záhony, Új Élet út 7.
képviselő: Tóth Tibor
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat.
Az egyesület céljait meghatározó alapszabály korábbi 3. pontja helyébe a 2.2 pontban meghatározott alábbi célok léptek :-az egyesületi, közösségi élet szervezése, az ijfúsági és gyermek horgászok nevelése, környezetvédelmi tevékenység, a horgászat és horgászsport népszerűséítése

Záhonyi Nők Egyesülete

(kulturális)

4625 Záhony, Jókai út 1/C. fszt./2.
képviselő: Tóth Ferencné
A közösségfejlesztés eszközeivel elősegíteni a nők és a családok életminőségének javítását, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint

Záhonyi Nyugdíjas Klub

(érdekképviselet,szociális)

4625 Záhony, József Attila út 36.
képviselő: Szkibák Istvánné
Az időskorúak, a nyugdijas tagok, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete, társadalmi tömörülése

Záhonyi Polgári Védelmi Központ Közalapítvány

(közbiztonság)

4625 Záhony, Ady E. út 35.
képviselő: Belinszky Béla
a polgári védelem feltételeinek javítása és egyéb az alapszabályban foglaltak szeirnt

Záhonyi Vasutas Sport Club

(sport)

4625 Záhony, Újélet út 8.
képviselő: Erdei Árpád
sport és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

Záhonyi Vasutas Sportklub Labdarúgó Szakosz-tálya Baráti Köre

(sport)

Záhony,

képviselő: Kovács János

 

 

Forrás: http://www.helyicivil.hu/h/zahony-egyesulet-alapitvany

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »