Általános iskolák

Település:
Zala megye, Keszthely

Létrehozva:
2019-09-03 07:34:41


Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája


Iskolánk három egymás melletti épületből áll.

A főépület - az ún."B"- épület, a Deák Ferenc utca 25. sz. alatt- bejárati folyosóján elhelyezett márványtáblán a következő felirat olvasható:

"Épült az 1929. évben Gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter, Reischl Imre városbíró, Berkes Ottó iskolaszéki elnök és Iwsity Gyula igazgatósága idejében a magyar kir. kormány támogatásával Keszthely város polgárainak áldozatkészségéből."

A Csány László iskola alapításától polgári fiúiskolaként működött. Ma ebben a szárnyban található az iskola igazgatósága és gondnoksága, valamint tantermeink többsége.

A Deák Ferenc utca 23. sz. alatti épület -"köztes-épület",- az 1980-as évek elején került az iskola használatába. Volt elemi népiskola, lovas postafogat állomás, majd 1945 után tanácsi bérlakásokat alakítottak ki benne. Ma itt található az iskola könyvtára és az ebédlője. Az épület utcafronti helyiségeiben kapott helyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete.

A harmadik épületrész a Deák Ferenc utca 21. sz. alatti ún. "A" épület 1904-ben épült, mely Állami Polgári Leányiskolaként szolgálta a város közoktatását. 1945-ben csatolták a Csány László Általános Iskolához. Fejlesztő terem, természettudományos szaktanterem, a számítástechnika termek, valamint a tornaterem és a tornaszoba található ebben az épületben.

Az intézményi struktúraváltás következtében 2003-ban Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testületi döntése szerint szervezetileg összevonásra került a város két nagy múltú iskolája, a Csány László Általános Iskola és a Szendrey Júlia Általános Iskola. A Kossuth Lajos utca 75. sz. alatt található iskolát, Ranolder János veszprémi püspök alapította. Az 1882-től katolikus szellemben működő iskolát 1948-ban államosították, majd 1957-ben felvette Petőfi Sándor feleségének nevét. A már említett iskola összevonással 2003. augusztus 1-től, a Csány László Általános Iskola tagintézményeként működött egy évig. Az épület, a katolikus egyház tulajdonába való visszakerülésével, 2004-től a Ranolder János Római Katolikus Iskolának ad otthont. A Szendrey Júlia iskola tanárainak és tanulóinak többsége átkerült a Csány iskola épületébe. Az összevont iskola új elnevezése 2004. augusztus 1-től Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola lett.

Az újabb, az oktatási intézményeket érintő szervezeti átalakítások során 2007. augusztus 1-től iskolánk összevonásra került a Csokonai Általános Iskola és Művelődési Központtal.

Az egyesített intézmény neve Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ lett. A Fodor utcai iskola székhelyiskolaként, a Deák Ferenc utcai iskola pedig Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagiskola néven folytatta elismerten magas színvonalú nevelő-oktató munkáját.

Az iskolák ÁMK funkciójának megszűnésével újabb névváltoztatásra került sor. 2013-tól a Deák Ferenc utcai tagintézmény neve: Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája lett.

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »