Hivatalok, hatóságok

Település:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cserkeszőlő

Létrehozva:
2019-11-24 21:36:51


Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal


Cím: Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1, 5465 Telefonszám: (06 56) 568 455

Cserkeszőlő Község első szabadon választott önkormányzata 1990.október 15-én tartotta alakuló ülését. Az akkor megválasztott polgármester dr. Harangozó Elek két cikluson keresztül 1998-ig vezette a községet. Munkájának elismeréseként 2002-ben díszpolgári címet adományozott számára a Képviselőtestület, majd az 1998-tól polgármesterként tevékenykedő Szokolai Lajos Őt javasolta 2002-ben alpolgármesterré, melyet a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

 


Az Önkormányzat feladatait, hatáskörét a Képviselőtestület útján gyakorolja illetve bizonyos kérdéseket átruház bizottságaira.

 

Az Önkormányzat bizottságai:

- Idegenforgalmi és Kulturális bizottság

- Oktatási – Ifjúsági – Sport Bizottság

- Pénzügyi Bizottság

- Szociális Bizottság

- Ügyrendi – Foglalkoztatáspolitikai bizottság

 

Milyen feladatokat valósított meg az önkormányzat az elmúlt 17 év alatt?


Legelső és legfontosabb munka az Önkormányzatiság gazdasági alapjainak megteremtése volt, mely dr. Harangozó Elek vezetésével valósult meg az Önkormányzati tv. és az un. Vagyontörvény alapján. Így kerültek tulajdonunkba utak, belterületi földterületek, a közművagyon, részvények, szövetkezeteknek ingyenesen juttatott ingatlanok, csatornák stb.


A legnagyobb kihívást mégis a fürdővagyon  és a hozzá kapcsolódó vállalkozói vagyon megszerzése jelentette.


Cserkeszőlő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 107.§. (1) (2) bek.valamint az 1991.évi XXXIII.tv.alapján a Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonának felosztását követően jutott hozzá a fürdővagyonhoz. A vagyonátadás folyamata a vagyonfelosztásban érintett önkormányzatok erre vonatkozó közmegegyezése hiányában évekig elhúzódott, majd 1993-ban zárult le. Először a működtetés alapjait kellett megteremteni, majd a terveknek megfelelően 1997-ben megépült a Fürdőpénztár épülete a mai formájában.


A fürdőben a kor kihívásainak megfelelő fejlesztésre az elmúlt 9-10 évben került sor. Erre azért is volt lehetőség, mert az előző vezetéseknek köszönhetően a község már akkor is a Tiszazug legfejlettebb települése volt. Rendelkezett olyan infrastruktúrával, mint teljes vezetékes vízellátás, frekventált területeken szennyvízelvezetés, gázellátás, telefonellátás és rendezett üdülőövezet alakult ki.


1998-ban került megválasztásra Szokolai Lajos polgármester, aki az anyagilag megalapozott, infrastruktúrával jól ellátott és tulajdonjogilag majdnem 100 %-ban rendezett vagyonnal gazdálkodó önkormányzatnál megfogalmazta azokat a legfontosabb tennivalókat, amelyekre külön figyelmet kell fordítani.


 Ezeket nyolc pontban fogalmazta meg:

- az önkormányzat anyagi stabilitása

- a településen lakó emberek maximális kiszolgálása, érdekeinek képviselése, védelme

- az intézmények biztonságos üzemeltetése

- a község infrastruktúrájának fejlesztése

- befektetők meggyőzése befektetésekre

- munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek teremtése,

- termálvíz hasznosítása

- fürdő gazdaságilag jól átgondolt fejlesztése.


Az egyértelmű volt, hogy a fürdőt kell fejleszteni, mert bevétel csak innen volt várható. A polgármesteri hivatal dolgozóinak teljes bevonásával és külső megbízottakkal terveket készítettünk a medencék felújítására, új medencék építésére. Ennek első lépése volt, hogy el kellett bontani a vas- és fabódékat és egy korábban elkészült tanulmányterv alapján lehetett megterveztetni az új egységeket.


Hosszas előkészítés előzte meg az új rendezési terv elkészítését, amely a „nagyra törő terveknek” a várossá válás feltételeinek a megteremtéséhez is tervet ad. A fejlesztések az önkormányzati berkekben nagymértékűek voltak. Újjá épült a fürdő, új élmény- és gyógymedencék készültek. A Széchenyi – terv keretében hullámfürdő és gyógycentrum került  átadásra.


Teljesen új, modern  fizioterápiás és balneoterápiás kezelőegységek állnak a betegek rendelkezésére a területén. Régi álmunk, a fedett téli fürdő csak félmegoldásként készült el, pénz hiányában nem az eredeti terveknek megfelelően.


Intézményeink újjá épültek. Gyönyörű az óvodánk, a nyugdíjasház, az Ifjúsági Klub, a könyvtár, és az iskola.


Sikerült vonzóvá tenni a községet, így a magánberuházások is fellendültek. Ezek hatása a foglalkoztatásban, a helyiadó-bevételekben, a nyári népességszám növekedésében és egyszerűen a község arculatában mutatkozik.


Természetesen ennek a fejlődésnek ára is van. Mindig kérdés volt, hogy az önkormányzat honnan tud pénzt előteremteni a fejlesztésekhez, a pályázatokhoz. (Fürdőbevétel visszaforgatása, feleslegesnek ítélt vagyontárgyak értékesítése, pályázati „lobbyzás” és igen takarékos működés).

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »