A Kiskőrösi járás elődje a 19. század közepén a Solti járás felosztásával létrejött Solti alsó

járás volt, melynek 1886-tól, amikor törvény alapján a vármegyéknek állandó járási

székhelyeket kellett kijelölniük, Kiskőrös volt a székhelye.

Az 1950-es megyerendezés során a Kiskőrösi járás Bács-Kiskun megyéhez került.

1984. január 1-jével új közigazgatási beosztás jött létre Magyarországon

. A járások megszűntek és minden község valamely város- vagy nagyközségkörnyék

 része lett. A Kiskőrösi járás valamennyi községe a Kiskőrösi városkörnyékhez került.

Kiskőrös járás települései:

Kiskőrös járásszékhely város
Izsák város
Kecel város
Soltvadkert város
Akasztó község
Bócsa község
Császártöltés község
Csengőd község
Fülöpszállás község
Imrehegy község
Kaskantyú község
Páhi község
Soltszentimre község
Tabdi község
Tázlár község
Forrás: kiskoros.hu