Település:
Tolna megye, Tolna

Létrehozva:
2020-01-24 18:51:08


Tolna épületei és műemlékei


Tolna épületei és műemlékei

 

Tolna

Alkotmány utca (Fujtó)

22. szám: a Herbária épülete, 1900-ban a Selyemfonoda részeként épült. Itt zajlott a selyemfeldolgozás elsõ fázisa, a "fojtás", valamint a raktározás. [1]

Kápolna: Márkmiller Márton építette 1743-ban, barokk stílusban. Kerítésének déli sarkában áll a Szent Sír Kápolna, rézdomborítású Korpusszal. "Kapële" [2]

Kálvária domb: A Kálvária stációinak jelenlegi elrendezése Pécsi József plébánossága idején a XIX. század második felében valósult meg. A stációk képei az 1950-es években készült Zsolnai kerámiaképek. "Kálfáripërg" [3]

Eötvös utca "Nájsulkász"

7. szám: Iskola. Épült 1898-ban. Elemi iskola, tanonc-iskolaként mûködött 1948-ig. Muködésének századik évfordulóján Wossinsky Mór nevét vette fel. [4]

Deák Ferenc utca "Szëkszárdi ucca"

15. szám: provinciáló szecessziós lakóház. [5]

14. szám: homlokzatán szerény eklektikus vonások fedezhetok fel. [6]

13. szám: négytengelyes lakóház, provinciális-szecessziós stílusú. [7]

87. szám: a "Kispolgár Ház" típusa, négytengelyes, klasszicizáló-eklektikus stílusú, a XIX. század végén épült. [8]

89. szám: lakóház a XX. század elejétõl. [9]

93. szám: a volt Kőműves Szakszervezet Székháza. A századfordulón épült, szépen helyreállított, falán emléktábla. [10]

10. szám: a volt Mozgófilm színház épülete, csúnya fémburkolata alatt szép, szecessziós homlokzat található. [11]

8. szám: volt Polgári Takarékpénztár. Erre vonatkozó felirat olvasható a szépen helyreállított homlokzaton. Eklektikus stílusú szép épület. [12]

7. szám: Itt működött az izraelita hitközösség iskolája, rituális fürdõje. A telek hátsó részén állt a hitközösség tagjai által az 50-es években elbontott zsinagóga. [13]

6. szám: eklektikus lakóház, üzlettel. [14]5. szám: eklektikus épület, lecsupaszított homlokzattal. [15]3. szám: a két világháború között bankként mõködõ eklektikus lakóház. [16]

Pajta tér

Szuz Mária szobor a XIX. századból. "Öltöztetõs Mária" [17]

Major-köz

A Bercsényi utca sarkán Szent Antal szobor található. "Gránáriperg" [18]

Damjanich utca "Nájkász"

2. szám: XVIII. századi népi lakóház eredeti ablakokkal. [19]

25, 34, 35, 42. szám: népi lakóház. Építésének idején a város szélsõ utcája volt. [20]

Szentháromság tér "Vohámárkplác" Nevét a Szentháromság szoborról, illetve az 50-es évekig itt tartott heti piacokról kapta. A Szentháromság szobor1829-ben, copf stílusban készült. "Hájliktrajfáltihkájt" [21]

A tolnai oszlop 1823-ban készült. Monumentális, ám kissé provinciális hangulatú alkotás, számos ikonográfiai érdekességgel. Szent Kristóf a messzi utakra járó tolnai kereskedők védõszentjeként került rá, Szent Orbán és Szent Donát a szőlőművelők és a boros gazdák miatt. Szokatlan viszont, és a megyénkben egyedülálló Xavéri Szent Ferenc, a népszerű missziós szent ábrázolása.

Szekszárdi utca "Herekászl"

1. szám: valaha kávéház, ma üzlet. Elrontott architektúra látható. [22]

7. számú épület: lakóház és üzlet, szecessziós stílusú. [23]A buszmegálló melletti parkban 1848-as centenáriumi emlékmû található. [24]

Kossuth Lajos utca "Tëmplomucca"

A 6. számú épület elõtt, 1997-ben állított Széchenyi szobor látható. [25]

7. szám: a múlt században postaként működött, nevét az itt lakó "Dalmannékról" kapta. "Dalmann-ház".

8. szám: valaha díszes ("Cifra-ház"), eklektikus polgárház, lecsupaszított homlokzattal. "Rosmayer-ház". [26]

9. szám: a századfordulón épült eklektikus polgárház. [27]

10. szám: 1930-ben épült római katolikus iskolaépület. [28]

31. szám: a XVII. században épült plébánia épület. [29]

30. szám: római katolikus templom, 1773-ban épült barokk stílusban. Mellette balról Szent József és Szűz Mária (Regina Ceoli), jobbról feszület és Szent Flórián szobra helyezkedik el. A bejárat fölött Batthyány-címer látható. A falfülkékben Szent László és Szent István szobra figyelhetõ meg. [30]

12., 13., 14., 15., 16. és 18. számú házak: eklektikus stílusban épült polgárházak, szecessziós és romantikus stílusjegyekkel. [31]

17. szám: lakóház a XVII. század végérõl szép, boltíves kapuval. Volt Iparos Kör, elrontott részletekkel. [32]

24. szám: falán Wosinsky Mór emléktábla. Wosinsky Mór szekszárdi apát, régész, tudós, a megyei múzeum alapítója volt. Szülőháza állt itt. [33]

21. szám: kékfestõ mûhely. A hajdan virágzó kézműves ipar utolsó, még ma is működõ mûhelye. [34]

Az utca keleti végénél kezdődő keskeny, macskaköves, romantikus köz a Holt-Dunához vezet. [35]

Magaspart utca 29. szám: provinciális szecesszió stílusában épült lakóház, elõtte Nepomuki Szent János szobra áll. [36]

17. szám: népi lakóház, valószínuleg halászház volt. Jelentõségét festõi elhelyezkedése növeli. [37]

7. szám. Népi lakóház. [38]

Látképek Zsilipről: a Duna-partra, a Magaspart u. 29-re (Umbrai-sarok). Víziszínpadról: a Magaspart utcára, az augusztusi "Thelena Fesztivál" rendezvényeinek színterére, a zsilipre, a selyemgyárra, a Holt-Dunára.

Garay utca "Garaikäszl"

12. szám: provinciális eklektika stílusában épült lakóház. [39]

6. szám: orvosi rendelõ, valaha a Garay család kúriája. Késő barokk, korai klasszicista stílusban épült. [40]

3. szám: népi lakóház. [41]

Bezerédj Pál tér

1. szám: XVII. századi lakóház eredeti ablakokkal. [42]

8. szám: népi lakóház, szép, jellegzetesen magas "tolnai" kerítéssel. [43]

Selyemgyár utca "Spënátbäkterkäsl"

5. szám: óvoda, melynek falánál emléktábla található, mely az itt működõ, az ország első óvó képzõjének állít emléket. Az épület késõbb finánclaktanyaként muködött. Az utca is errõl kapta a humoros népi elnevezést. [44]

Bezerédj István tér

A tér fõ épülete a selyemgyár. Ipari mûemlék. Épült 1894-98 között. Eredeti neve: Magyar Királyi Selyemfonoda. Építõi: Bezerédj István és Bezerédj Pál. Állandó emlékkiállítás tekinthetõ meg itt, elõzetes bejelentkezést követõen. [45]

A gyár elõtti parkban Páduai Szent Antal szobra áll, mely eredetileg a mai gyár udvarának helyén, a Duna-parton állt. A terjeszkedést követõen került a térre. [46]

A szobor melletti saroképület (Bezerédj utca 5.) Martinek József festõ háza. Meghalt: 1993-ban. Képei megtekinthetõk. [47]

Fürdõház utca

Az utca elején balról egy emeletes épület található ("Szabó malom"). Ma a gyár raktára. [48]

12. szám: polgárház, nagy pincével. Az 1812-es térképen már látható. [49]

5., 6., 7., 9., 10., 11. számú házak: halászházak, úgynevezett "szórt" falú házak. A házakba beépítve, és az udvarok térburkolatában középkori elsõdleges beépítésu kövek találhatók. [50]

8. szám: "Stern" ház. Klasszicista stílusú lakóház, muhely, raktár. [51]

A Fürdőház utca és Malom utca által határolt terület festoi látványt nyújt.

Malom utca"Milkász"

A város egyik legrégibb utcája. A XIX. században épült, de klasszicista stílusban. Ez a stílus a 13., 23., 32., 33., 34., 39., 42., 48., 50., 51-es számú házakon jól megfigyelhetõ. [52]

A 37-es számú ház homlokzatán felirat látható: "Korcsma a Gőzhajóhoz, sör, bor, pálinka". [53]

A Malom utca - Dombori utca keresztezõdésben kõkereszt áll. [54]

Festetics utca "Postkast"

1. szám: A XVIII. század második felében, a gróf Festetics család által épített barokk stílusú kastély jobb szárnya. Népi neve: "Rudolfisekasztel". Falán emléktábla õrzi Gróf Széchenyi István itt tartózkodásának emlékét. [55]

Az épület elõtt Népomuki Szent János barokk stílusú szobra található. A város legrégibb köztéri szobra, talapzatán a Wallisok címerével. A XVIII. század elején állították, a mostani városháza elotti részen. [56]

2. szám: a kastély része volt. [57]

3. szám: pincéje a kastélyé volt. [58]4. szám: a kastély cselédháza volt. Lebontották. [59]

136. szám: épült az 1830-40-es évek fordulóján, klasszicista stílusban. Szép kocsifelhajtójának látványát az elrontott homlokzat csorbítja. Festetics Sándor tulajdona volt. "Sándorkasztel". [60]

131. szám: a XVIII. században Ferenc-rendi kolostornak épült, barokk stílusban. Volt zárda, dohánybeváltó, huszárlaktanya. Jelenleg zeneiskola. Falán a tolnai születésû Fusz János zeneszerzõ emléktáblája látható. [61]

128. szám: barokk épület - igen romos állapotban -, a XVIII. század elsõ felében épült. A város talán legrégibb épülete! [62]

Szent Imre utca "Súlkäsz"

6. szám: XVIII. századi lakóház. [63]

7. szám: szecessziós iskolaépület. [64]

Bajcsy-Zsilinszky utca "Prunekäszl"

1. szám: szecessziós lakóház. A kerítése védelmet érdemelne! [65]

3. szám: romantikus lakóház elrontott részletekkel. [66]

131. szám: valaha rangos épület, elrontott homlokzattal. [67]

129. szám: klasszicizáló lakóház. [68]

4. szám: eklektikus lakóház. [69]

116. szám: eklektikus stílusú épület, jelenleg református imaház. [70]

12. szám: Az 1885-ben alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület székháza. Az egyesület életével, munkájával kapcsolatos relikviák megtekinthetõk. [71]

Az udvarban az 1911-ben működését megkezdõ egyenáramú villanytelep épülete helyezkedik el. (Ma sportszékház) [72]

113. szám: négytengelyes, rangos polgárház, eklektikus stílusban épült. [73]

111. szám: népi lakóház szép kerítéssel. [74]

19. szám: szecessziós stílusú épület, díszes "ájfúrral". Az 1910-es években a postahivatalnak adott helyet. [75]

22., 23. szám: eklektikus lakóházak a XIX. sz. végérol. [76]

107. szám: provinciális-szecessziós stílusban épült az 1910-es években. Volt "Hága-bolt", ma is üzlet. [77]

73. szám: eredetileg lovassági laktanya, késõbb szovjet laktanya. Ma a Sztárai Mihály Gimnáziumnak ad otthont. Épületei 1893-ban épültek. [78]

Elõtte Szent Sebestyén szobor és feszület található. [79]

Kissé távolabb, a városból kivezetõ út mentén, a laktanya kerítésének beugrásában apró kápolna van. Valamikor Szűz Mária szobra állt benne - ma üres -, egyik oldalán kõkereszt, másikon Szt. Vendelt ábrázoló kõszobor. (Régebben erre hajtották ki a jószágokat a legelőre.) [80]

A Bajcsy utca - Kaszárnya utca sarkán kokereszt van. [81]

A Mária-kereszt - Bajcsy Zs. és Kaszárnya utca kereszteződésnél

Hősök tere "Fruhtplác"

Városképi jelentőségű épületegyüttes, a Bajcsy utca 19., 22., 23, 107. és a Madách utca 1., 46-os házakkal együtt.

1. szám: Városháza. Eklektikus stílusú. Tervezte és építette Náhm Antal. Falán négy emléktábla látható. [82]

2. szám: jelenleg óvoda, eredetileg Festetich Ernõ által építtetett klasszicizáló stílusú lakóház. "Ernestkäszl". [83]

3. szám: egyszerű klasszicista lakóház. [84]

A Hősök tere közepén emlékpark található: I. világháborús (1923), II. világháborús (1998, és '56-os emlékmûvel. [85]

A jelentõs értéket képviselõ I. világháborús emlékmûvet éppen 75 évvel ezelőtt, 1929 augusztusában avatták fel a mai Hősök terén. A háromalakos, bronzból készült szobrot József királyi herceg leplezte le. Az alkotás Orbán Antal budapesti mûvész munkája, a talapzatot Mühl-percz János, budapesti kőfaragó készítette. Az emlékmû 21.500 pengõbe került. A Tolnán „Hősök szobra"-ként ismert alkotás egyik oldalán már a rendszerváltás után, 1998-ban állították fel a II. világháborús, a másik oldalán pedig az 1956-os emlékmûvet, mindkettõ Szatmári Juhos László, szekszárdi szobrászmûvész alkotása. A mözsi világháborús emlékmûvet 1993-ban avatták. Tolnán és Mözsön is van 1848-as emlékmű. A legújabb mementó Tolnán, a Szent István téren látható: 2002-ben itt állították fel a holokauszt-emlékmuvet, ami Gáti György budapesti szobrászmûvész alkotása.

Petõfi utca "Snitakäszl" "Poskaszl"

1. szám: az utcával párhuzamos romantizáló XIX. század végi "Kispolgári ház" [86]

2. szám: szecessziós lakóház. [87]

3. szám: átalakított klasszicista stílusú lakóház, mely már az 1812-es térképen is látható. [88]

Ady utca "Cigájnerkászl" A XIX. század elején épült. Az 1812-es térképen már látható. Akkor a város nyugati szélsõ utcája volt. [89]

5. szám: az utcára párhuzamosan épített, szimmetrikus elrendezésû, a XIX. század elején épült lakóház. [90]

46. szám: az utcával párhuzamosan épített, eklektikus stílusú lakóház, szép kerítéssel. [91]

42., 43., 44. szám: népi lakóház. [92]

14. szám: az utcával párhuzamos lakóház a XIX. századból. Eredetileg valószínűleg melléképület volt. [93]

Temeto "Fridhof"

Római katolikus, református és zsidó temetõ. Két bejáratú. A fõbejárattól jobbra kofal mentén családi kripták. A másik bejáratnál Wosinksky Mór fehér márvány síremléke; megsérült a II. világháborúban. Közel hozzá a Rosmayer család síremléke. A család sokat tett a város fejlõdéséért. [94]

A temetõ mögött két kõkereszt van. Egyik a Szedresi utca - Tavasz utca sarkán. [95]

Másik a Bocskai utca - Tompa utca találkozásánál. [96]

Madách utca "Kriglsmitkász"

1. szám: klasszicista lakóház és üzlet. [97]

46. szám: a Fehér galamb kocsma, ma húsbolt és lakóház. [98]

44. szám: népi lakóház. [99]

12., 13.szám: népi lakóház a XVIII. század végérol, ki-benyíló ablakokkal. [100]

Árpád utca "Slávákekász"

5. szám: díszes eklektikus stílusú lakóház és üzlet. A kapu felett oroszlánfej látható. Közel 100 évig a Méhn család lakóháza és üvegezõ-műhelye volt. [101]

6. szám: lakóház és üzlet. A Werling - bábos, mézeskalácsos, cukrász - család tulajdona. Ma Werling József "Csucsu" cukrászdája. [102]

3. szám: lakás és üzlet, a valamikori Szentháromság patika épülete. Szecessziós stílusú, elrontott részletekkel. [103]

32. szám: romantikus formákkal kevert eklektikus stílusú üzlet és lakás. [104]

31. szám: kevert stílusú, szép épület, az utcával párhuzamos nyeregtetõvel. Jelenleg üzleteknek ad otthont. [105]

26. szám: három tengelyes finom formálású, eklektikus stílusú épület, szörnyû fém kapuval. [106]

22. szám: XIX. századi klasszicista stílusban épített lakóház, elrontott részletekkel. [107]

16. szám: Wiedemann-féle pálinkafõzde volt. Gazdag eklektikus stílusú, az ablakok fölött méh dombordíszítéssel, klinker homlokzattal. Ma Áfész-iroda. [108]

Összeállította: Freund György (2004.)

 

Forrás: http://tolna.hu/

 

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »