Kulturális intézmények

Település:
Heves megye, Kisköre


Városi Könyvtár


Városi Könyvtár Kisköre

3384 Kisköre, Kossuth út 9.

Telefon: +36 36/558-000
Telefax: +36 36/558-001

E-mail: konyvtar@kiskore.hu

www.kiskorekonyvtar.hu 

A kiskörei Városi Könyvtár Kisköre település kultúraközvetítő, információ-átadó alapintézménye. Feladatának tekinti a város minden lakójának egyenlő eséllyel biztosítani a könyvtári szolgáltatásokat.

Hozzájárul az írni-olvasni tudás fejlesztéséhez, segíti a felnövekvő nemzedék olvasóvá nevelését. Az oktatás különböző szintjein a tanulók igényeit kielégíti. Mindenki számára biztosítani kívánja az életen át tartó tanulást, segítséget nyújt a lakosságnak a közhasznú és egyéb információk megszerzéséhez, szabadidő hasznos eltöltéséhez, a szellemi és kulturális felemelkedéséhez.

Ezen célok megvalósulása érdekében állományát gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan gyarapítja, gondozza, feltárja

 • Szolgáltatásait a felmerülő igényekhez igazítja, differenciálja
 • Részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési rendszerben
 • Eszközeinek segítségével biztosítja a technika legújabb vívmányainak elérhetőségét
 • A könyvtári dokumentumállomány számítógépes feltárásával magasabb szintű szolgáltatást biztosít
 • Szakmai fejlődésével elősegíti a szolgáltatások minőségének javítását

A könyvek gyűjtése 1960. januárjától kezdődött, és Népkönyvtárként működött. Később községi, 1986-92 között ÁMK, jelenleg pedig mint közművelődési könyvtár áll az olvasók szolgálatában. Első időszakban a kultúrház, majd ezt követően a használaton kívüli napközis étkező adott otthont az intézménynek. 1985-ig a könyvtárosi feladatokat pedagógusok látták el nem főállású könyvtárosként, hanem tanári munkájuk mellett. Ez időpontot követően a könyvtárosi feladatokat főállású könyvtáros végzi.
1986. júniusában fejeződött be a Béke út 3. sz. alatti épület könyvtárrá történő átalakítása, ahol július 1-jén méltó helyen megkezdhette működését az intézmény.

Az önkormányzati épületek tulajdoni viszonyainak rendezését követően könyvtár új épületbe költözött, jelenlegi helyén 2000. január 1-től működik.A kiskörei Városi Könyvtár a nyilvános könyvtárak országos jegyzékében szereplő intézmény, mely közművelődési- és iskolai könyvtári feladatokat lát el.

Hasznos információk a könyvtárról

Nyitva tartás:

Hétfő: 9:00-12:00 12:30-17:00
Kedd: 9:00-12:00 12:30-17:00
Szerda: 9:00-12:00 12:30-17:00
Csütörtök:  9:00-12:00 12:30-17:00
Péntek: 9:00-12:00 12:30-17:00
Szombat: 9:00-12:00  

 

Főbb szolgáltatások:

 • Dokumentumok kölcsönzése
 • Dokumentumok helyben használata
 • Folyóiratok, lapok helyben olvasása
 • Könyvtárközi kölcsönzések
 • Könyvtári tájékoztatás, a felmerülő igények kielégítése
 • Helyi rendeletek hozzáférhetősége
 • Internet használat (térítéses)
 • Számítógép használat, nyomtatás (térítéses)

Könyvtári adatok

Könyvtári állomány: 15 084 db

 • Felnőtt szépirodalom: 5 461 db
 • Gyermek szépirodalom: 3 303 db
 • Ismeretterjesztő irodalom: 6 320 db

Folyóiratok: (NKA-s támogatásból) AETAS; 2000; Irodalomtörténet;Kommentár; Korall; Magyar Nyelvőr; Nagyvilág; Prágai Tükör; Szépirodalmi Figyelő; Történelmi Szemle; Világtörténet; Zenekar; Bárka, Magyar Krónika; Magyar Napló;Pannon Tükör; Jelenkor; Édes Anyanyelvünk; Életünk; Kortárs;Tiszatáj; Filmvilág; Új Forrás; Színház; Műhely; Kalligramm; Magyar Iparművészet; Magyar Műhely; Művelődés; Mozgó Világ; Múzeum Café; Természet Világa; Élet és Tudomány; Természetbúvár; Földgömb; Balkon; Rubicon; Hadtörténelmi Közlemények;Nagy Világ; Valóság; Forrás; ME -Magyar Építőművészek Szövetségének kulturális folyóirata; Műemlékvédelem; Korunk; Európai Tükör; Magyar Szemle; Vigilia; Székelyföld; Moldvai Magyarság; Fórum; Galaktika; Kassai Figyelő.

Gyermek: Kabóca; Szitakötő; Csodaceruza magazin; Koala; Tücsök.

A könyvtárban beiratkozási díjat nem kérünk.

 

Forrás: https://kiskore.hu

 

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »