Civil szervezetek

Település:
Budapest, 23. kerület

Létrehozva:
2020-03-26 13:43:17


Civil szervezetek


Budapest XXIII. ker civil szervezetek

 

A Magyar Női Jégkorongozásért és Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

(sport)

1237 Budapest, Őrgébics utca 8. I.em.6.
képviselő: Palotás István
Támogatni a magyar női jégkorongsport, kiemelten a női jégkorongozó utánpótlás nevelését, a jégkorongozó nők egészségmegőrzését, balestevédelmét, valamint szervező, népszerüsítő tevékenységet folytatni a női jégkorongozás érdelében

A Magyar Tüdőgyógyászat Megújulásáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104. II./205.
képviselő: Dr. Kádár László
a tüdőgyógyászat személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, szakmai színvonalának emelése

A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány

(kulturális)

1238 Budapest, Táncsics M. u. 90.
képviselő: Szerencsés Zsolt
A Budapest, XXIII. kerület Templom u. 111. szám alatt álló Nagyboldogasszony műemlék templom és műemlék plébánia épületei fenntartásának és rekonstrukciójának támogatása

Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 232
képviselő: Motumbo Tshimuanga France elnök, Reisinger Magdolna titkár együttesen, Tóth Márton főtitkár együttesen
Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység

Aktív Forrás Sport és Egészségmegőrző Egyesület

(sport)

1237 Budapest, Vízisport utca 58.
képviselő: Bojtár Attila
Szervezetrendszerű , rendszeres sport- és játéklehetőség megteremtésével az egészséges életmódra nevelés, valamint a közlekedéskultúra javítása

Amatőr Futball Club Soroksár

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Jelző utak 15.
képviselő: Hajdú Imre
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása. Minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés. A sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése. Népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése

Amerikai-Canadai Fehér Juhászkutya Magyarországi Egyesület

(környezetvédelmi)

1239 Budapest, Millenium u. 8.
képviselő: Farkas Róbertné

Argó Sportegyesület

(sport)

1239 Budapest, Kör utca 29.
képviselő: Bognár József
Sporttevékenység végzése, rendezvényeken való részvétel, elsődlegesen a küzdősportok körében, rendszeres sporttevékenység biztosítása

ASZKLEPIOSZ Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1237 Budapest, Szilágyi Dezső utca 145/A.
képviselő: dr. Taller András
1./ A belgyógyászati, gasztroenterológiai, endokrin, anyagcsere- és cukorbetegek magasabb színvonalú kivizsgálásához, ellátásához, gyógyításához, szükséges orvos - szakmai háttér feltételeinek javítása, ennek támogatása.
2./ Olyan tevékenységek támogatása, amelyek gyorsabb diagnózishoz, gyorsabb gyógyuláshoz, rövidebb kórházi tartózkodáshoz, a betegek közérzetének,életminőségének javításához, munkaképességének minél teljesebb visszaszerzéséhez vezetnek, hozzájárulnak a korszerűbb ellátáshoz, a megnyugtató, biztonságérzetet adókörülmények kialakításához, az orvosok és szakápolók szakmai felkészültségének emeléséhez, az optimális betegtájékoztatáshoz, felvilágosításhoz.
3./ A testi panaszok mellett a lelki egyensúly biztosítása, hangsúlyozása, az ehhez szükséges miliő megteremtésének támogatása

Béke Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 38.
képviselő: dr. Esősiné Gera Zsuzsanna
Az alapítvány által befolyó pénzeszközök járuljanak hozzá - a Budapest XXIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó szerv által juttatott költségvetési összegeken felül - az 1237 Budapest, Béke u. 36. sz. alatti óvoda hatékonyabb és eredményesebb nevelő munkájához. Mélyítse el az óvoda és a családok kapcsolatát. Járuljon hozzá a már hagyománnyá vált családi hétvégék keretében szervezett kirándulások, kulturális programok (színházlátogatás, múzeumlátogatás) költséginek finanszírozásához. Hozzájárulásával támogassa az óvoda különböző rendezvényeinek (pl. gyereknap, sport délelőtt stb.) magvalósítását. Segítse a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi és fogyó eszközök beszerzését, felújítását, állagmegóvását. Anyagi támogatásba részesítse az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekeket, amelyhez évente egyszer - a szülő írásbeli kérelme alapján - juthatnak hozzá. A támogatásban való részelülésről és annak mértékéről a kuratórium dönt az alapítvány vagyoni helyzetének figyelembe vételével. Tegye lehetővé az óvoda dolgozóinak továbbképzését, beiskolázásának anyagi támogatását egyéni elbírálás alapján, támogassa a szakmai kirándulások költségeit a dolgozó kérelme alapján a kuratórium döntése szerint

Benedek Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Maros utca 156 fszt./2.
képviselő: Kerekes Béla
A fogyatékos - enyhe, közép és halmozottan sérült - gyermekek és fiatalok, illetve az integráció keretében ép gyermekek és fiatalok, illetve az integráció keretében ép gyermekek és fiatalok részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása

Beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
képviselő: Mártonné Dobák Ágnes
A beteg, illetőleg a szegény sorsú, elesett gyermekek anyagi támogatása, gyógyíttatásának, taníttatásának, társadalmi felzárkóztatásának a segítése

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete XX. ker Alapszerv.

(érdekképviselet)

1238 Budapest, Marx K. 104.
képviselő: Szendi Ferencné

Civilek a Kerületért Egyesület

(egyéb)

1238 Budapest, Templom utca 110.
képviselő: Farkas Kálmán
Budapest XXIII. kerület (Soroksár) település fejlesztésének elősegítése

Császármadár Természetvédelmi és Ismeretterjesztő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1238 Budapest, Felső Dunasor 14. fsz./2.
képviselő: Kertai Ede Béláné
hogy olyan nemzedék növekedjen fel, aki fontosnak tartja a természetiértékeket, és olyan életmódot kíván majd folytatni, amely során teret kap atermészetvédelem, állatvédelem, különösen a fokozottan védett madarak és azokkörnyezeti élőhelyének védelme

"Cseresznyevirág" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1238 Budapest, Zeller utca 9.
képviselő: Dr. Kozma Lászlóné
Közép-magyarországi területen regionális szinten az ott élő gyermekek nevelésének- ezen belül elsősorban a gyermekek környezetvédelmi, környezeti nevelésének, szemléletformálásának - képességfejlesztésének elősegítése családon belül és családon kívüli formában, szociális tevékenység, családsegítés, idősek betegek gondozása

Csigabiga Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 186/a.
képviselő: Károlyiné Nagy Mariann
Fogyatékos gyermekek táboroztatása; továbbképzés szervezése pedagógusok, gyógypedagógusok részére; néphagyományok ápolása sérült gyermekekkel; szülőklub működtetése; megszokottól eltérő fejlődésű gyermekek számára iskola létesítése, és annak működtetése attól az időponttól, amikor az alapítvány anyagi lehetőségei ezt már lehetővé teszik; olyan programok felhasználása, amely segíti a sérült gyermekek fejlesztését, oktatását, s ez javítja a gyermek és családja életminőségét; fejlesztő eszközök beszerzése; tanácsadás fogyatékos gyermekek szüleinek; fejlesztő eszközök programok készítése és forgalmazása; tandíj támogatás nyújtása a rászorulóknak

Dél-Pesti Gladiátorok Hoki Club

(sport)

1239 Budapest, Kelep utca 11.
képviselő: Tápai Tibor
Gyeplabda sportág gyakorlása, a sporttevékenység technikai és személyi feltételeinek biztosítása

Demokratikus taxizásért Egyesület

(érdekképviselet)

1237 Budapest, Maros u. 178.
képviselő: Gábor Egon együtt, Képes László együtt

Dr. Szabóky Rezső Egymásért Alapítvány

(szociális)

1238 Budapest, Grassalkovich út 130.
képviselő: Greifensteinné Seder Mária, Hábek Gyuláné, Pál Józsefné
A Soroksáron élő, idős egyedülálló rászoruló személyek támogatása

Egészséges Táplálkozásért Egyesület

()

1239 Budapest, Horgászpart út 39/
képviselő: dr. Berta Zoltán

Együtt Soroksárért

(kulturális)

1238 Budapest, Házhajó u. 63.
képviselő: Dr. Farkasfalvi József, Fenyvesi Dezső
Soroksár értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletben való tevékeny részvétel

Első Lépések Alapítvány

()

1238 Budapest, Rézöntő 26.
képviselő: Szalay Péterné sz. Megyesi Katalin
A Pestszenterzsébet - Soroksár Önkormányzat Rézöntő utcai Bölcsödében gondozott gyermekek ellátásának javítása

Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete

(szociális)

1237 Budapest, Vadőr u.21.
képviselő: Földesiné Ollé Veronika Tímea
családok és rászorulók segítése a Magyar Köztársaság , ezen belül Pesterzsébet és Soroksár állampolgárai közül

Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete

(szociális)

1238 Budapest, Grassalkovich utca 154.
képviselő: Zöld Jánosné
Mozgásfogyatékos emberek társadalmi egyenlőségének megteremtése

Európa 2012 Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Tengelice u. 6.
képviselő: Kókai Zsolt, Kutlán Edina Boglárka
kulturális és sporttevékenység

Farkazsdy Lovasklub Sportegyesület

(sport,oktatási)

1239 Budapest, Haraszti út 31.
képviselő: Bálint István, Ivancsicsné Tóth Judit
Elsősorban lovakkal, lovagoltatással, lovas-oktatással, díjugratással, díjugratás-oktatással foglalkozó vagy ezen tevékenységet folytató személyek közös szervezete. Az egyesület alapvető feladatai közé tartozik tagjai tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése, tagjai közös érdekeinek képviselete, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a tagok sporteseményekre való felkészülésének, illetve a sporteseményen való részvételének támogatása. Az egyesület céljai között kiemelkedő helyet foglal el a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, biztosítása különösen gyermekek, illetve ezen belül a segítséggel élő, illetőleg fogyatékos gyermekek számára. A segítséggel élő, illetőleg fogyatékos gyermekek képességeinek fejlesztésében jelentős szerepet kap az egyesület keretein belül végzett lovagoltatás, lovas-oktatás

Fárosz Alapítvány

()

1237 Budapest, Újtelep út 16.
képviselő: Fodor László
A keresztyén hit támogatása

Fatima Csillaga Alapítvány

(kulturális)

1237 Budapest, Micimackó utca 2. b.
képviselő: Tamási Ferenc
a Fatimai Szűzanya tiszteletének terjesztése, üzeneteinek, eszmeiségének terjesztése egy jobb, tisztább világ kialakítása érdekében

Fényes Mudi Klub

()

1238 Budapest, Török u. 58.
képviselő: Balázs Zsófia
A mundi fajta nemesítése és népszerűsítése, valamint az ősi pásztorkultúra ápolása

Fővárosi Jegyzők Egyesülete

(érdekképviselet)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Dr.Homonnai Ildikó elnökségi tag, Dr.Tiba Zsolt elnökségi tag, Erdősné dr.Balogh Zsuzsanna elnök
A Budapesten hivatalt viselő önkormányzati jegyzők szakmai érdekképviselete

FUTSALSA Futball Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Szitás utca 130.
képviselő: Fejes János, Ruzsics András, Seres Gábor
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés , a sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése

GAMMA Labdarugó Sport Egyesület

(sport)

1239 Budapest, Lórév u. 52.
képviselő: Mitku István

GÓJ AUTÓS EGYESÜLET

(kulturális)

1239 Budapest, Hungária köz 11.
képviselő: Balog Barna
Kulturális tevékenység, a magyar nemzeti, valamint a keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire autós túrák szervezése

GoldStarS Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Sósmocsár u. 13.
képviselő: Kovács Miklós
A rendszeres sportolás, versenyzés elősegítése, lehetővé tétele, illetőleg biztosítása; az egészséges életmódra nevelés, nemzetközi kapcsolatok ápolása, oktató tevékenységével a környezet és az ember kapcsolatának formálása; a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása

Grasi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
képviselő: Csőgör Marcell
A Grassalkovich Antal Általános Iskola tanulói és dolgozói részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzéseinek és versenyeztetésének biztosítása. Tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Az egyesület, céljának megvalósítása érdekében megszervezi az atlétika, duatlon, bocsa, sakk, asztalitenisz, tollaslabda sportágakban a rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőségeket. Az egyesület működéséhez, versenyek szervezéséhez szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek megteremtése

Grundtvig Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Kenyér u. 55.
képviselő: Szujó Bernadett
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak föltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, a helyi kisebbségi közösséggel együttműködve, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, (olyan kulturális programok megrendezése, ahol a magyar és német nemzetiségi lakosok közelebb kerülnek egymáshoz, ezáltal egy összetartóbb közösséget alkotva, megteremtve az esélyét a társadami összefogásnak, ill. a Közművelődési Tanács létrehozásával lehetőséget teremtve a lakosság számára a közművelődési ügyekben való véleménynyilvánításnak, - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, (szórakoztató kulturális rendezvények, pl: kiállítások, előadó estek, bálok megrendezésével), - egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, (egyéni, lakossági művelődési kezdeményezések felkarolása támogatása)

Gyermekország Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Vadőr u. 38.
képviselő: Kiss Zoltán
A Ficánka Családi Óvoda és Napközi működtetése. A XXIII. kerületben élő erre rászoruló gyermekek, óvodások nyelvtanulásához, egészséges életmódra neveléséhez, sporttevékenységéhez anyagi segítség nyújtása. Nyaralás, pihenés feltételeinek megteremtése, alkalmas hely megszerzése, fenntartása, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Családi egészség, harmónia megőrzése, mentálhigiéniás segítségadás

Gyöngyszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 7-9.
képviselő: Varga Istvánné
A Pesterzsébet Önkormányzat IX. sz. Összevont Óvodájába járó gyermekek kultúrált, egészséges életmódra nevelése, egyéni fejlesztése. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása. Gyermekcentrikus, családias légkör kialakítása, az óvoda részére felszerelések, egyéb tárgyak és eszközök biztosítása. Az óvodai szakemberek továbbképzésének szervezése, szakkönyvek beszerzése

Hagyományos Nevelőszülők és Gyámszülők Országos Egyesülete

(kulturális)

1237 Budapest, Vadőr u. 21.
képviselő: Mikó Imréné

Hangyabanda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Grassalkovich u. 251.
képviselő: Peller Györgyi
Olyan színjátszó kör működtetése, amelynek keretében a színjátszás terén a gyermekek, fiatalkorúak, művészi képességeinek kibontakoztatása,fejlesztése, ismereteinek bővítése, tehetséges fiatalok támogatása megvalósul

HANSOO Sportegyesület SOROKSÁR

(sport)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 123.
képviselő: Bernáth Éva, Ótott Kovács Lajos

Harcos Tigrisek Kempo Karate és Szabadidő SE

(sport)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter elnök
A kempo, mint küzdőstílus és más hazai és külföldi szabadidő sportok fiatalság körében való megismertetése, terjesztése

Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1237 Budapest, Maros u. 27.
képviselő: Őzse Miklós, Tóth Csaba

HÁTSZÉL Vizisport és Vitorlás Egyesület

(sport)

1237 Budapest, Béke utca 23.
képviselő: Barabás Zoltán
Testedzés lehetőségének biztosítása a szervezet tagjai, azok családtagjai, alkalmazottai illetve mások számára

HUNGAROCAMION Rt. MRP. Szervezete

()

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
képviselő: Mészárosné Juhász Veronika

Jahn Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szakszervezeti Alapszerv.

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1237 Budapest, Köves 2-4.
képviselő: Edelmayer Mária dr

Jobboldali Magánszemélyek és Civil Szervezetek Egyesülete

(egyéb)

1239 Budapest, Derce köz 3.
képviselő: Jelenik István
A fővárosban, illetve Soroksáron a jobboldali magánszemélyek és ci- vil szervezetek működésének összefogása, koordinálása annak érdeké- ben, hogy az egyesület a soroksári lakosság érdekképviseletét a le- hető legnagyobb színvonalon lássa el

Jólét Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.
képviselő: Hlatkulik Decsi Jánosné
Egészségmegőrzést elősegítő tevékenység, kiadványok (könyv, film, video ) készítésének támogatása, ismeretterjesztő programok támogatása, az egészségmegörzést elősegítő eszközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása; betegségmegelőzést elősegítő tevékenység, ismeretterjesztő programok támogatása, a betegségmegelőzést elősegítő szközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása kiadványok ( könyv, film, video ) készítésének támogatása; gyógyító-, egészségügyi rehabilitásiós tevékenység, a rászorulóknak gyógyszer, fogászati és utazási támogatás; szociális tevékenység, kulturális és szabadidős programok szervezése idősek és rászorulóknak; családsegítés, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; időskoruak gondozása, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; rehabilitásiós foglakoztatás

Jövő Óvodája Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.

képviselő: Hőssné Zaicz Judit
A Budapest XXIII.kerület 1237 Pistahegyi köz 1. szám alatt lévő összevont óvoda mikrokörnyezetének hatékony, eredményes munkájához való hozzájárulás

 

Justitia Sport Club

(sport)

1237 Budapest, Őrgébics u. 8. I.em. 6.
képviselő: Palotás István

KARIG Horgász Egyesület

(sport)

1239 Budapest Soroksár, Tanyaközpont Ócsai út 6.
képviselő: Kocsvai Mihály elnök

KEdves FEstők, Kortárs Művészek Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Arany János u. 13.
képviselő: Milkovics Krisztina
Fiatal művészek pályakezdését segítse, támogassa megjelenésüket, jelenlétüket akulturális és művészeti életben, lehetővé tegye számukra bel- és külföldi kiállításokon, művészeti fórumokon, alakotó telepeken való részvételt;Hazai és határon túli fiatal képzőművészek, színészek, színházi szakemberek előadóművészek, stb. számára olyan szellemi és alkotóműhely létrehozása, amely lehetővé teszi a modern, kortárs művészeti irányzatok kérdéseinek megtárgyalását, a megvalósítás támogatása és az alkotások/performance-k bemutatását;Kultúrális ismeretterjesztés az alsó- és középfokú intézményekben; Tehetségkutatás és -gondozás; A Kárpát-medencében alkotó vagy tevékenykedő művészek, az őket segítő természetes és jogi személyek összefogása; Fiatal pályakezdő művészek életének élénkítése, szakmai találkozók szervezése számukra, művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése szakmai zsűri felkérésével, pályázatok díjazása; kiállítások, bemutatók szervezése; Időszakos kiadványok megjelentetése és terjesztése; Kapcsolatépítés és- fenntartás a fiatal művészeket pártoló, támogató természetes és jogi személyekkel; Előadások, vitafórumok, konferenciák szervezése

Kék Madár-Családsegítő Alapítvány

()

1238 Budapest, Grassalkovics u. 115.
képviselő: Antony John Duffy ( együttesen ), Balogh László ( önállóan ), Szebeny Orsolya ( együttesen )
A szegények és rászorulók, valamint a családok és gyermekek keresztényi értékekre alapuló humanitárius szolgálata, támogatás

Kéznyújtás a Rászorultakért

(szociális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 294.
képviselő: Csiszár Péter
Az alapítvány célja, hogy a rászorultaknak, elsősorban hajléktalanoknak segítséget nyújtson

Kihívás, Extrém, Iskolai és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1238 Budapest, Kő utca 4.
képviselő: Petró József, Petró Józsefné, Petró Tünde
Az egészséges, sportos életre nevelés, a gyermekek, iskolai és felnőtt sport támogatása révén, továbbá a sport- és szabadidőtáborok, versenyek szervezése, és ezek társadalmi elismertségének fokozása, valamint a megvalósításhoz szükséges épületek, építmények működtetése, fenntartása, szolgáltatásaik fejlesztése, illetőleg saját kiadmányok, honlap készítésa és ezek terjeszt

Kis Napsugarak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Alsótelep u. 12.
képviselő: Füleki Gáborné, Szabóné Hamar Erzsébet, Varga Jánosné
Segitséget nyujtani a II.sz. Napsugár Óvoda szociális, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű gyermekeinek, továbbá az itt folyó nevelési és oktatási munka támogatása

Kis-Duna Asztma Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics M.u.104.
képviselő: Szánthó András Dr.
Elsősorban a négy dél-pesti kerület és a hozzátartozó vonzáskörzet allergiás és krónikus légúti betegei nem kórházi ellátásának a támogatása

Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért

(oktatási,egyéb)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Váradi Antalné elnök
Soroksár közoktatásának, kultúrájának, közművelődésének fejlesztése, a tehetséges -szociálisan rászoruló- tanulók támogatása

Kölcsönös Segítő és Támogató Forrás Önkéntes Kiegészítő Önsegélyező Pénztár

()

1237 Budapest, Szent László utca 173. IV/11.
képviselő: Kolozsvári László önállóan

Légiutaskísérők Magyarországi Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

1239 Budapest, Templom utca 115.
képviselő: Thomann Gábor
a magyar légiközlekedésben dolgozó légiutas-kísérők országos szakmai és érdekképviseletének megteremtése és folyamatos biztosítása

Magyar Diszkósok Érdekvédelmi Szövetsége (MADÉSZ)

(oktatási,érdekképviselet)

1239 Budapest, Szitás utca 122.
képviselő: Bruckmann Balázs
hivatalos szakmai képzés szervezése, amely államilag elismert képesítést ad;
-diszkós szakmához tartozók érdekvédelme, ennek keretében hatóságokkal, más szervezetekkel és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, érdekegyeztetés, tevékenységek összehangolása;
-a lemezlovasok számára jogi, szakmai, munkavédelmi és egyéb tanácsadás

Magyar Extreme Harcművészeti Karate és Szabadidő SE

(sport,kulturális)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter
Az extrém karate népszerűsítése

Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
képviselő: Söptei Csaba elnök
A Magyarország festékgyártó tevékenységet folytató vállalkozások specifikus szakmai érdekképviseletének ellátása, összehangolt fellépés mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek

Magyar "IJKA" Karate Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

1239 Budapest, Haraszti út 2533. hrsz.
képviselő: dr. Réthy Sándor elnök önálló, Hafuzi Avnija elnökhelyettes együttes, Molnár Tamás főtitkár együttes
Szellemi műhely létrehozása, amely a karate sport japán ágazat kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását teszi lehetővé. Képzések, edzőtáborok, vitafórumok, konferenciák szervezése

Magyar Shidokan Karate Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1239 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál utca 5.
képviselő: Kiss Attila
japán harcművészet, első sorban Shidokan Karate oktatása, népszerűsítése korra és nemre való korlátozások nélkül.
A sport és az egészséges életmód megismertetése és megkedveltetése.
A karate filozófiáján és hierarchikus rendszerén keresztül figyelem, önfegyelem, tisztelet és kitartásra való tanítás, a japán kultúra valamint a kulturális és társadalmi különbségek megismertetése, elfogadtatása.
Csapatszellem kialakítása, kisgyermekek szocializációjának fejlesztése.
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, illetve a sportolás igényének felkeltése a fiatalok körében, kondíciójavítás, immunrendszer erősítés, a túlsúly megelőzésének és az egészség megőrzésének érdekében.
Különös figyelemmel a fogyatékos gyermekek mozgásának fejlesztése, egészségi rehabilitációjának, gyógyulásának, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése.
Erőszak-, agresszió-, és káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés.
A tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, utánpótlás-nevelés.
A Shidokan karate sportág sportolóinak, oktatóinak és egyesületeinek összefogása, tevékenységük szervezése, irányítása és összehangolása.
A Shidokan karate sportág megismertetése, a sportág űzésébe való bekapcsolódás, az abban való versenyzés lehetőségének megteremtése a lakosság széles rétegei számára. A shidokan karate sportág szakmai színvonalának biztosítása, a sportolók eredményessége érdekében.
A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag, valamint a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhasználásával a sporttevékenység hatékonyságának növelése, az oktatás, a rendezvényszervezés, és a bíráskodás színvonalának emelése.
Képviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása a hazai és nemzetközi karate szervezetekben, a közigazgatási szerveknél és egyéb hivatalos fórumokon.
Non-profit közhasznú sportegyesület, melynek fő célja a sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése.
Európai Uniós országos hasonló non-profit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel rendszeres kapcsolattartás, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel

Magyar Szín-Játékos Szövetség

(érdekképviselet)

1239 Budapest, Vecsési út 31.
képviselő: Nagy András László

Magyarországi Cigányok Integrációs Szervezete

(egyéb)

1238 Budapest, Hősök tere 9.
képviselő: Stojka János
A magyarországi cigányok társadalmi integrációjának elősegítése

Merkúr Gyógyító-Mozgás Egyesület

(oktatási,szociális)

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 3. II./3.
képviselő: Nagy Adrien titkár, Toll Tünde elnök
A Bothmer-gimnasztika terápiás lehetőségeinek tanulása, kutatása és gyógyító célú alkalmazása, valamint az antropozófiai emberképen alapuló mozgásterápiák és kiegészítő gyógymódok megismerése, népszerűsítése és integrálása. Megismertesse, majd népszerűsítse az antropozófián alapuló mozgáskultúrát. Mozgásterapeuták képzése Magyarországon és külföldön. Az Egyesületen keresztül tanuló mozgásterapeuták munkájának folyamatos nyomon követése, segítése. A mozgás gyógyító célú felhasználása. Antropozófián alapuló mozgásterápia központ létrehozása Magyarországon

Metszés.hu Baráti Társaság Egyesület

()

1238 Budapest, Felső Dunasor 17.
képviselő: Kis Beáta titkár alelnökkel, Venczel Endre alelnök titkárral, Venczel Virág elnök önálló
A határon túli magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolattartás, információáramlás gördülékennyé tétele, elsősorban a www.metszes.hu internetes portál működtetése álta

MINDER-VALIDEN - Szellemi és testi fogyatékosok, szociálisan hátrányos helyze- tűek megsegítése Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich u. 184.
képviselő: Dr. Papp Hedvig
Testi és szellemi fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű személyek, iskolák támogatása

Molnár Sziget Horgász Egyesület

()

1238 Budapest, Grassalkovich út 154.
képviselő: Keresztény Miklós

Molnár-Szigetért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1238 Budapest, Szajkó utca 18.
képviselő: dr. Petrovai László önálló, Gyulai Gábor önálló
tulajdonnal rendelkezők, a szigetre látogatók és természeti értékeit élvezők érdekeinek védelmét és képviseletét, a sziget és környezete fejlesztésében való tevékeny részvételt, az ezért cselekedni akarók véleményének megismerését, összefogásuk erősítését, a szigeti közösség életének szervezését, a sziget szépítésének, tisztaságának, rendezettségének és biztonságának elősegítését, a soroksári közéletben való aktív részvételt, a Ráckevei (Soroksári Duna-ág (RSD) állapotának, vízminőségének javításával kapcsolatos feladatokban való társadalmi közreműködést)

Montessori Stúdium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Szent László utca 114.
képviselő: Illés Jenő, Muhari István
A gyermekek Montessori pedagógiai módszere alkalmazásával történő alapfokú és középfokú (óvodai, iskolai) oktatása, nevelése feltételrendszerének megteremtése

Művész Darts Club

(sport,kulturális)

1237 Budapest, Mesgye u. 16/a.
képviselő: Dózsa Gábor
A tagjai részére a rendszeres sportolás, testedzés, az aktív pihenés biztosítása, az ilyen igények magyarországi elterjesztése. A sportegyesület tagjaink kívül a szponzorai dolgozói részére szabadidős sportolás biztosítása

Német Nemzetiségi Kultúregyesület Soroksár

(kulturális)

1238 Budapest, Grassalkovics út 154.
képviselő: Pálné Hoffmann Krisztina
Budapest XXIII. ker., Soroksár német kulturális, társadalmi, egyházi hagyományainak újraélesztése, és ápolása. A német kisebbség képviselete. A német nyelv gyakorlásának szorgalmazása. Partnerkapcsolat kiépítése a budapesti és környékbeli német kisebbségi lakosokkal és szervezetekkel

Német Oktatási és Kultúregyesület Pesterzsébet

(oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 8.
képviselő: Hertelendiné Horváth Ágota
Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten élő német kisebbség képviselete

Nemzeti Szövetség Soroksárért Egyesület

(érdekképviselet)

1239 Budapest, Grassalkovich u. 164.
képviselő: Jelenik Vendel, Thebery Zita

NETPUBLICA Alapítvány

(oktatási)

1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 154/b.
képviselő: Dr. Csery-Szücs Péter
A világhálón egy olyan tudományos honlap működtetése, melyen a Magyarországon tanuló nappali, levelező és egyéni felkészülésben résztvevő doktorandusz hallgatók lektorált tanulmányokat, cikkeket helyezhetnek el, ezzel is bővíthetik a publikációs lehetőségeiket. Ezáltal a hallgatók gyorsabban jutnának publikációs lehetőségekhez, egymás anyagait is hamarabb ismerhetik meg, mondhatnak véleményt, esetleg a további munkáikhoz segítséget is kaphatnának, növelve a citációs indexüket

NOVUM Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Nyír u. 22.
képviselő: Maris László
A Qualitas Gimnázium és Szakközépiskola szakközépiskolás tanulói részére a középfokú szakoktatás ingyenességének biztosítása. A fiatalok munkába állását elősegítő oktatási programok megvalósítása. Az iskolarendszerben kívüli oktatás ingyenességének kiterjesztés

NYIHARDA Túra, Szabadidős és Lovas Sport Klub

(sport,egyéb)

1237 Budapest, Szigetdűlő 2.
képviselő: Csák József
A szabadidős, hobbi és versenyszerű lovaglás, fogathajtás támogatása

Nyír utcai Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Nyír u. 22.
képviselő: Mártonné Barna Szilvia
A Nyír u. 22.sz. iskola tanulóinak nevelési-oktatási feltételeinek javításához való hozzájárula, valamint az iskola dolgozói élet- és munkakörülményeinek jobbátétele

Országos Repülőorvosi Szolgálat Alapítvány

()

1237 Budapest, Maros utak 179/1. 1.
képviselő: Bartók Istvánné

OUTWARD BOUND MAGYARORSZÁG Egyesület

()

1239 Budapest, Vecsés út 2/c. 31. II./12.
képviselő: Kiszler Péter, Lautner Viktor

Összefogás Soroksárért Egyesület

(kulturális)

1238 Budapest, Újélet u. 6/b.
képviselő: Egresi Antal, Marsovszky Lehelné, Unyi János Antal
Soroksár keresztény hagyományainak ápolása, Soroksár keresztény érzületű polgárai közösségbe tömörítése, rendezvények szervezése és lebonyolítása, más hasonló célok megvalósítására alakult társa- dalmi szervezetekkel való együttműködés, az egyesület tagjainak Soroksár közéletében, önkormányzati munkájában való részvétel

Páneurópa Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1238 Budapest, Táncsics M.25-33.
képviselő: Geiger Ferenc
A Páneurópa Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése

PITBULL TEAM SOROKSÁR SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

1237 Budapest, Vízisport utca 33.
képviselő: Sándor György
a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása;
az egészséges életmódra nevelés, annak tudatosításával, hogy a rendszeres sportolás, testedzés kiemelkedő fontosságú az egészségben;
a sportjátékok, versenyek szervezeti kereteinek biztosítása az ehhez szükséges anyagi eszközök öntevékeny megszervezése, kezelése;
a sportjátékokat, versenyeket szerető közönség részére szórakozási lehetőség megteremtése;
a településen a sport hagyományok ápolása

Pro Sanitate Egészségpénztár

(egészségügyi)

1237 Budapest, Szent László utca 173. IV/11.
képviselő: dr. Mészáros József, Keul Ildikó, Kolozsvári László
A Pénztárat az Igazgatótanács elnöke önállóan, az Igazgatótanács elnökön kívűli két tagja együttesen, a pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazotja együttesen képviseli

Qualitas Gimnáziumi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Vágóhíd 86.
képviselő: Dr. Lehel Zoltán Zsolt elnök
A Qualitas Betéti Társaság által működtetett gimnázium tanulói számára a középfokú alapoktatás ingyenességének támogatása. Az alapítvány célja kiegészül a Qualitas Gimnázium és Szakközépiskola, továbbá a Qualitas Középiskola fenntartói tevékenységével

REGATTA CLUB - SOROKSÁR

()

1237 Budapest, Vizisport u. 44.
képviselő: Kovács Imre, Lénárd Imre

"Regős Bendegúz Alapítvány Diákok Javára"

(sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 182/a.
képviselő: Börcsökné Nagy Katalin
Az alapítvány célja minden olyan gyermek, család és közösség részére nyújtandó segítség életkörülményei és tanulmányi feltételeinek javítása, az étkezés, nevelés, oktatás, szórakozás, sport és pihenés területén

Rozmaring Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

1238 Budapest, Grassalkovich u. 154.
képviselő: Nieder Rudolfné
A soroksári kötődéssel rendelkező nyugdíjasok életminőségének javítása céljából kulturális, egészségvédelmi, helytörténeti és városszépítési programok szervezése

Sérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális)

1238 Budapest, Hrivnák P. u. 186.
képviselő: Károlyiné Nagy Marianna
Sérült gyermekek személyiség fejlesztése az egyénre szabott szük- ségletektől a képességek fejlesztésén át. Ennek érdekében a tárgyi feltételek célszerű fejlesztése, a tevékenységcentrikus nevelés ér- dekében a tanulási képességek kifejlesztése, kiemelten a nyelvi kommunikációs tudást, kreatív gondolkodást, szomatikus nevelést, a mozgásigényt kielégítő mozgáskultúra fejlesztése a családok bevoná- sával a gyermekek hatékony nevelésébe

Sodronyos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Sodronyos 28.
képviselő: Őrfy Árpád
A Sodronyos utcai Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása és a tehetséges tanulók támogatása

Soroksár I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1239 Budapest, Templom u.167. (Óvoda)
képviselő: Egresiné Beck Zsuzsa, Sándor Józsefné Zsíros Mária, Szántóné Szabó Erzsébet, Várnai Józsefné Karsai Klára, Verebényi Gáborné Jakab Judit
Az I.számú Összevont Óvoda hét tagóvodájának szociális segítése, személyi és tárgyi színvonalának emelése

Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány

()

1238 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Egressy Pál, Geiger Ferenc
A kerület közrendje, közbiztonsága megszilárdításának elősegítése

Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Jelenik Vendel
A művészetek iránt érdeklődő tanulók számára biztosítani képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását, különös tekintettel a zenei oktatásra

Soroksár Sportjáért Közalapítvány

(sport)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Kratochvila János
A kerületi sport, valamint egyéni sportolók, sportszervezetek támogatása

Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány

(környezetvédelmi)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

képviselő: Both János, Geiger Jánosné Moldvai Mariann, Molnár István
Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése

 

 

Forrás: http://www.helyicivil.hu/budapest-xxiii-ker-egyesulet-alapitvany/helyi/0

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »