Általános iskolák

Település:
Pest megye, Őrbottyán

Létrehozva:
2019-11-28 18:56:31


Kvassay Jenő Általános Iskola


2162 Örbottyán, Rákóczi F. utca 115. Tel.: 06-28/360-013, OM:032424

Intézményünk 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került, de működtetését a település önkormányzata biztosítja.

így nézett ki Régen, Őrszentmiklós és Vácbottyán iskolája
Iskola együttesünk első blokkja az 1973-74-es tanév kezdetére készült el Őrbottyán Nyíresnek nevezett részén, mivel az egykori két község – Őrszentmiklós és Vácbottyán - két régi iskolája már nem volt képes kiszolgálni az igényeket. 1979-ben, a déli oldalon a tornaterem és a hozzátartozó öltözők készültek el.1993-ban alakult ki a mai forma, ahol 8 évfolyamon 22 osztályban közel 500 gyermek oktatása folyik. Évfolyamonként az alsó tagozaton három-négy, a felső tagozaton két illetve három osztályt indítunk. 1998-ban vette fel iskolánk Kvassay Jenő nevét.
ÖKO iskola lévén 2014 őszétől az Örökös Ökoiskola cím tulajdonosai vagyunk, a környezettudatos nevelés mindennapjaink része. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, évente kétszer papírgyűjtést szervezünk, folyamatosan gyűjtjük az elhasznált elemeket. Komposztáljuk a szerves hulladékot, részt veszünk a „Vesd bele magad” programban, gyűjtjük a csapadékvizet. A mindennapokban is törekszünk az egészséges táplálkozási szokások és életmód kialakítására, iskolánkban minden tanuló részére hetente 2-3 alkalommal friss tejet biztosítunk, az iskolagyümölcs programban jelenleg az elsőtől hatodik évfolyamra járó diákjaink rendszeresen kapnak gyümölcsöt, és gyümölcslevet.
Kvassay Jenő emlékére 1987-től minden tavasszal matematika versenyt, 2001-től az alsó tagozatosoknak olvasás-szövegértési és helyesírási versenyt rendezünk a környező iskolák részére, mely nagy népszerűségnek örvend.
Gyermekeink olvasóvá nevelését több mint 10.000 kötetes könyvtár segíti, ahol számítógépeken közvetlen internet elérhetőségre valamint DVD és videó-filmek megtekintésére is lehetőség van.
Melegítő konyha és ebédlő biztosítja az iskolai étkezés lehetőségét. Az ebédlő kapacitása, és az étkezők magas száma miatt az ebéd idejét az órarendbe építjük be.
Tanulás-tanítás
Hagyományos tantárgyi keretben folyik az oktatás. 2013 szeptemberétől az új NAT és a hozzá tartozó kerettanterv került bevezetésre felmenő rendszerben. A heti 5 órás testnevelést tanórai keretben igyekszünk megszervezni, még ha nehézségek is adódnak. A negyedik évfolyamosok a jövő tanévtől, a 6. évfolyamosok pedig már két éve 17 órában úszásoktatáson vehetnek részt a testnevelés óra terhére a váci uszodában.
Az informatika oktatását 23 számítógép, interaktív tábla, projektor és Internet hozzáférhetési lehetőség segíti. Az alsó tagozaton már a 3. osztálytól tanítjuk csoportbontásban az informatikát. A korszerű oktatás kihívásainak megfelelően, és a tanulók nagyobb motiválása érdekében 7 interaktív tábla használata a hozzá tartozó technikai eszközökkel teszi színesebbé, változatosabbá a tanítási órákat.
Iskolánkban angol nyelvet oktatunk, a 2016/2017-es tanévben is már 1. osztálytól választható tantárgyként, heti 1 órában tanulhatják az angol nyelvet diákjaink. Pedagógiai programunk alapján egyéb választható órákat is biztosítunk, elsősorban a mozgás és a művészetek területén.
Differenciált foglalkozásokkal, csoportbontással új tanítási módszerek alkalmazásával, projektnapok szervezésével tesszük változatossá a tanítást. Nevelő-oktató munkánk eredményességét mutatják diákjaink mérési és versenyeredményei, középiskolai helytállása.
 Iskolánkban fejlesztő pedagógiai és pszichológiai gondozás is folyik, melyre egyre nagyobb igény van. 
Délutáni és szabadidős programok
Iskolánk a törvényi előírásoknak megfelelően szervezi meg a 16 óráig történő foglalkozásokat. Az alsó tagozaton 7 napközis csoportot, a felső tagozaton tanulószobát működtetünk.
Szakköreink: alsó tagozaton matematika, táblajáték, dráma, éneklő-kör, furulya, atlétika, gyógytestnevelés, felső tagozaton matematika, elsősegély-nyújtó, buzogány, színjátszó, újságíró, gyógytestnevelés, diáksport. A pályaválasztás előtt álló nyolcadikosainknak matematikából, magyarból és angolnyelvből felvételi előkészítőt biztosítunk.
Minden évben részt veszünk szaktárgyi és sportversenyeken, több iskolaszintű pályázatot, versenyt hirdetünk meg tanítványainknak. Diákjaink színvonalas műsorokkal készülnek az iskolai és községi rendezvényekre.
A nyolcvanas évektől a váci Zeneiskola kihelyezett tagozata működik iskolánkban, ahol tanulóink zongorázni és hegedülni tanulhatnak. Egyéb szervezetek, egyesületek foglalkozásainak is helyt adunk, így a diákok tanítás után nemcsak az iskola által kínált lehetőségek közül választhatnak.
Iskolán kívüli foglalkozásaink: mozi, színház, kirándulás.

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »