Városi Kórház, ügyeleti rend

Település:
Budapest, 6. kerület

Létrehozva:
2020-05-14 17:33:25


Honvédkórház


II. számú telephely 1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111., Telefon: 06 (1) 465-1800

Általános Információk

2013. február 1-től a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egyik szervezeti egysége a Honvédkórház.

Rendeltetése:

Az MH Egészségügyi Központ rendeltetése – az „egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről” szóló 175/2007. (VI. 30.) kormányrendeletben meghatározottakon túl − a Magyar Honvédség teljes személyi állományának egészségügyi haderővédelme, speciális egészségügyi kiképzése, a csapatok és missziók egészségügyi ellátásának támogatása.
Fő feladatai:
A katona-egészségügyi képességek kialakítása és fenntartása, az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása, az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggő és a katona-egészségügyre vonatkozó tevékenység;
A Magyar Honvédség nemzetközi kötelezettségeiből adódó egészségügyi feladatok végzése;
Részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírálásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevékenység végzése;
Közép- és felsőszintű egészségügyi képzés biztosítása, az MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának működte­tése, a Magyar Honvédség egészségügyi tevé­kenységének felügyelete, a főszakorvosi rendszer működésének irányítása. 

Története:

A Honvédkórház megalapítását, egy modern pavilonszerű helyőrségi kórház felépítését az Osztrák−Magyar Monarchia haderejének 19. század végi fejlesztése tette szükségszerűvé. A „Garnisonhospital No. 16.” két évig tartó építkezést követően, 1899. június 30-án nyitotta meg kapuit. Az 1898. november 18-án megnyitott 1. számú honvéd helyőrségi kórházzal együtt Budapest legjelentősebb egészségügyi intézménye volt, amely a katonai egészségügy bázisát is képezte egyben. 1922 és 1938 között 8. számú Honvéd és Közrendészeti Kórház néven működött, majd neve 1938-ban „10. számú Honvéd Helyőrségi Kórház”-ra változott.

1944 decemberétől 1945. május 15-ig a Svéd Vöröskeresztes Hadikórház, majd május 15-től június 2-ig a Szovjet Hadikórház nevet viselte. A háborúk idején is folyamatos volt az infrastrukturális és a szakmai fejlesztés. A háborút követő helyreállítás alatt 1945 június 2. és 1947 augusztus 1. között 1. számú Honvéd Helyőrségi Kórház néven működött. 1947. augusztus 1. és 2007. július 1. között a Központi Honvédkórház mint a magyar katona-egészségügy vezető gyógyintézete végezte munkáját, nemcsak a hazai betegellátásban, hanem a világ legkülönbözőbb pontjain szolgálatot teljesítő katonák körében is. 2007. július 1-én 5 intézmény összevonását követően Állami Egészségügyi Központként működött tovább.
2011. november 15-én a Honvédkórház−Állami Egészségügyi Központ és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ integrációja révén létrejött a Magyar Honvédség Honvédkórház. Hadrendi elemként a Honvédkórház egyedülállóan öleli fel az összes katona-egészségügyi képességet, a prevenciótól a definitív, a sürgősségitől a rehabilitáción át a krónikus betegellátásig. A jövőben a Magyar Honvédség egészére kiterjedő egészségügyi szakfeladatok is az egységesült intézményre hárulnak, mint például hatósági feladatok, repülőorvosi alkalmasságvizsgálat és kutatás, speciális kutatás és fejlesztés vagy missziós tevékenységek ellátása.
Magyarország honvédelmi minisztere a 72—74/2012. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával 2013. február 1-jei hatállyal a Magyar Honvédség Honvédkórház központi költségvetési szerv alapító okiratát módosította.
A módosítás alapján az intézmény neve az alábbiak szerint változott:

Az Intézmény teljes neve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Angol nyelvű megnevezés: Medical Centre, Hungarian Defence Forces
Rövidített megnevezés: MH EK

Csapatünnepe:
Július 1. − Az egészségügyi szakdolgozók napja. Semmelweis Ignác születésének évfordulója.

Szervezeti felépítés:

Parancsnok
Törzsfőnök
MH egészségügyi főnök
MH EK Honvédkórház orvos igazgató
Gazdasági igazgató

Adatok az MH Egészségügyi Központról:

Központi telephely: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.

Telephelyei:

II. számú telephely (volt MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet)
1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111.

III. számú telephely (volt Budai MÁV Kórház)
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A.

Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
8380 Hévíz, Ady Endre út 31.

Hévízi Rehabilitációs Intézet
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A.

Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.

Kecskeméti Reülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.

Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet
1183 Budapest XVIII., Tünde utca, hrsz. 0137664.

Alapítója: Magyarország honvédelmi minisztere

Irányító szerve: Magyarország Honvédelmi Minisztériuma

Irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

Az MH Egészségügyi Központ kizárólag az elődintézmények fekvőbeteg és egyes járóbeteg – ellátást végző szervezeti elemeinek átvételéből adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja a jogelőd intézményeknek. A költségvetési szerv általános jogutódja a 2011. november 14-én beolvadással megszűnt MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központnak (1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.).

Az MH Egészségügyi Központ feladatait a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében végzi.Az MH EK Honvédkórház Gyakorló Kórház. 

Elérhetőségek

BUDAPEST

Az MH EK telephelyein történő parkolás rendjéről az MH EK parancsnok intézkedése alapján:
Járó- és fekvőbetegek, beteglátogatók részére az intézmény területén parkolási lehetőséget nem tudunk biztosítani! (A mozgássérültek vagy a mozgásukban állapotuk miatt korlátozott személyek járművei kivételével).

Székhely, Róbert Károly körút
1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.
(bejárat a Pap Károly utca felől)
Tel: 06 (1) 465-1800 (Járóbeteg előjegyzés: +36-1-465-1800/72-777)
Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
Megközelí­thető:
M3 Árpád-hí­d megállótól gyalogosan, vagy
1-es villamossal (Honvédkórház megálló)

Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111.
Tel: 06 (1) 465-1800

Szanatórium utcai telephely
1121 Budapest, Szanatórium utca 2/a.
Tel: 06 (1) 392-3800

Megközelí­thető:
Moszkva térről a 22-es busszal (Szanatórium utca megálló)

Tünde utcai telephely, Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Központ
Budapest, Tünde utca hrsz.:0137664
Tel: 06 (1) 294-0845

 

Forrás: honvedkorhaz.hu

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »