Hivatalok, hatóságok

Település:
Budapest, 3. kerület

Létrehozva:
2020-02-03 11:57:17


III. kerület Polgármesteri Hivatal


Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - 1033 Budapest, Fő tér 3., Telefon: +36 1 437 8500

Általános Hatósági Osztály ügyfélfogadása

Hagyatéki-, birtokvédelmi-, központi címregiszterrel kapcsolatos lakcímrendezési ügyek.

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. földszint 9.,11. és 12.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:30
Csütörtök: 8:00 – 13:00


Szociális Szolgáltató Főosztály ügyfélfogadása

Telefon: +36 1 437 85 43, + 36 1 437 85 44, + 36 1 437 85 47
Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. földszint (hátul az udvarban)

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 9:00 – 18:00
Kedd: 8:00 – 16:30
Szerda: 8:00 – 16.30
Csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 12.30

Kapcsolódó egységek:

 • Egészségügyi és Jogi Osztály
 • Települési Támogatások Csoportja
 • Gyermekvédelmi és Családtámogatási Osztály
 • Rendkívüli települési támogatások csoportja
 • Lakásügyi Osztály
 • Lakhatási Támogatások Csoportja
 • Bérbeadással Kapcsolatos Ügyek Csoportja
 • Pénzügyi és Intézményi Osztály
 • Intézményi Csoport
 • Ügyfélszolgálati Csoport


Adóügyi Főosztály ügyfélfogadása

Az építményadóval, telekadóval, kommunális adóval, idegenforgalmi adóval, gépjárműadóval, települési adóval, talajterhelési díjjal, adó- és értékbizonyítvánnyal, valamint saját célú házi párlatfőzés bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Cím: 1034 Budapest, Zápor utca 27.
Fax: + 36 1 436 71 97

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:30
Csütörtök: 8:00 – 13:00

Kapcsolódó egységek:

 • Adómegállapítási és Ellenőrzési Osztály
 • Adómegállapítási Csoport
 • Adóellenőrzési Csoport
 • Nyilvántartási és Végrehajtási Osztály
 • Adónyilvántartási és Könyvelési Csoport
 • Adóvégrehajtási Csoport


Építési Hatósági Osztály

Hatósági intézkedéseket tesz az építési, fennmaradási, bontási, építmény használatbavételi, használatbavétel tudomásulvételi, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó egyéb elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokban, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó telekalakítási és útépítési szakhatósági eljárásokban, illetve a II. fokú közterület-használati és házszámozási ügyekben döntés-előkészítő feladatokat lát el.

Ellátja a településképi bejelentési eljárással kapcsolatos I. fokú döntés-előkészítő feladatokat.

1033 Budapest, Fő tér 1. sz. 1. emelet
Tel.: + +36 1 473 891
Területi felosztás ügyintézők szerint

Főépítészi és Várostervezési Iroda

Cím: 1033 Budapest, Hídfő utca 18.
Telefon: (+36-1) 4378-941
Fax: (+36-1) 4378-924

főépítész: Massányi Katalin
irodavezető: Timár Katinka

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:         14:00 – 18:00
Szerda:        8:00  – 16:30
Csütörtök:   8:00  – 13:00

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról, valamint a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről és eljárási rendjéről szóló 24/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a főépítész, illetve a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva.

 • ÉTDR rendszeren keresztül a polgármesterhez kell eljuttatni az ilyen jellegű kérelmet.
 • helyi építészeti-műszaki tervtanácsi ülés kedd délelőtt van, a bírálandó tervek mennyiségétől függő periódusban,
 • helyi építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó tervek előzetes véleményezésével kapcsolatban – legfeljebb egy alkalommal – konzultációs jellegű bemutatás kérhető, melyről közbenső állásfoglalás készül.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásrólszóló 25/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően

településképi bejelentési eljárás nem ÉTDR köteles.
A polgármester döntését az Építési Hatósági Osztály készíti elő és gondoskodik annak határidőben történő továbbításáról.

Az iroda tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szabályzatok, tervek, koncepciók:

 • Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ)
 • Elfogadott Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT-k)
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)
 • Véleményezhető Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT-k)
 • Térinformatika

 

Anyakönyvi Csoport

Tisztelt Ügyfeleink!
2018. november 19-től megváltoznak az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos
szabályok.

1. Mindenkinek minden ügytípusra teljes körűen biztosítjuk az előzetes
időpontfoglalás lehetőségét.
interneten
telefonon: + 36 1 437 89 02
személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

2. Az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket az Ügyfélszolgálati Iroda fogadja
(időpontfoglalás és sorszám húzása nem szükséges) és az elkészült
kivonatokat ott is lehet átvenni. A kivonat elkészültét telefonon jelezzük.
Igény esetén természetesen postai kézbesítés is kérhető.

3. Nem előre lefoglalt, azaz ún. napi sorszámot az adott napra érvényes
félfogadási idő első órájában az alábbi ügyekben adunk:
– III. kerületi lakosoknak apai elismerő nyilatkozat tétele és
házasságkötési szándék bejelentése.

4. Nem előre lefoglalt, azaz ún. napi sorszámot az adott napra érvényes
félfogadási idő vége előtt egy órával bezárólag az alábbi ügyekben adunk:
– még nem anyakönyvezett halálesetek,
– otthon született újszülöttek.

5. A hatályos jogszabályok szerint anyakönyvi kivonatot az ország bármely
anyakönyvvezetőjénél ki lehet váltani. Amennyiben a szóban forgó
anyakönyvi esemény (születés, házasság, halál) még nem szerepel az
országos elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban, akkor sem szükséges
minket személyesen felkeresni. A III. kerületben történt anyakönyvi
események tekintetében e-mailben (anyakönyv@obuda.hu) is lehet kérni
az adatok feltöltését. A feltöltés után pedig már a saját kerületében,
településén is kérheti a kivonat kiállítását.

Időpontfoglalás

Igazgatási Főosztály, Anyakönyvi csoport
Telefonszám: 4378-500, Fax: 4378-938
E-mail cím: anyakonyv@obuda.hu
Cím: 1033 Budapest Fő tér 3.

Ügyek listája

 • Névváltoztatás, születési családi és utónév változtatása
 • Házassági névmódosítás
 • Születés anyakönyveztetése
 • Házasságkötés
 • Házassági névviselési forma módosítása házasság fennállása alatt
 • Haláleset anyakönyveztetése
 • Anyakönyvi kivonat iránti kérelem

 

Forrás: obuda.hu

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »