Általános iskolák

Település:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vásárosnamény

Létrehozva:
2020-02-16 18:30:30


Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaAz intézmény címe: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12.
Az intézményvezető neve: Szabó Zoltán
Telefon: 06-45-470-227
Telefax: 06-45-470-227
Az intézmény e-mail címe: suli4800@freemail.hu
Az intézmény honlapjának címe: http://www.eotvosj-vny.sulinet.hu
 
Az intézmény profilja: általános iskola és alapfokú művészeti iskola
Az intézmény rövid bemutatása:

A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában jelenlegi helyén 1979 óta folyik gyermekeinek nevelése, oktatása. 2004 szeptemberében kezdődött és 2005-ben fejeződött be iskolánk központi épületének felújítása és bővítése. 2007-ben iskolánk központi épülete 4 tanteremmel bővült. Az önkormányzat 2012. július 31-i hatállyal átszervezte az alapfokú közoktatási intézményeket, melynek eredményeként megszüntette a vitkai Kölcsey AMK-t, a gergelyiugornyai Petőfi AMK-t és a zeneiskolát. Jogutódnak iskolánkat nevezte meg, így az Eötvös József Általános Iskola a város legnagyobb alsó fokú oktatási intézménye. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete. Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, valamint művészeti nevelése-oktatása alapszinten. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben és tagintézményeinkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.
 
A 2013/2014-es tanévtől 2 tagintézményünk van, mivel 2013 év januárjában az Intézményfenntartó kezdeményezte, hogy a zeneiskola tagintézményünk beolvadjon a művészeti képzésbe, mint zeneművészeti ág.
 
Az iskola hivatalos adatai és jellemzői a 2014/2015-ös tanévben:
 
címe: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12.
Iskolai tanulócsoportok száma: 31
Iskola tanulólétszáma: 686 fő, amelyből 342 lány, 344 fiú
alapfokú művészeti oktatásban részt vevő tanulók száma: 298 fő
hátrányos helyzetű tanulók: 223 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 88 fő
Bejáró tanulók: 221 fő
Az iskola dolgozóinak létszáma 81 fő
 
A tantestület profilja:
Pedagógus létszám: 70 fő, ebből nő: 60, férfi: 10 fő
Egyetemi végzettségű: 7 fő
főiskolai végzettségű 63 fő
Technikai dolgozók száma 11 fő:
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő
takarító: 7 fő
karbantartó: 1 fő.
 
Intézményünk szerkezete: 1-8 évfolyamos általános iskola, és alapfokú művészeti iskola. A bevezető és kezdő szakaszban hagyományos módszerekkel történő alapképzés folyik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A hagyományokban gazdag múlt emlékeit az Alapfokú Művészeti Iskola keretében működő művészeti csoportjaink őrzik az alábbi művészeti ágakon folyó munka keretében: Szín- és Bábművészet, Néptánc, Képzőművészet, Zeneművészet.
A ma iskolába kerülő gyermekek képesség-struktúrája megváltozott, új kihívások elé állítja a tantestületet. Az iskola tanári kara képes arra, hogy ezen követelményeknek eleget téve tanítsa, nevelje a hozzánk beiratkozó, intézményünket választó tanulókat. Szakos ellátottságunk 100%-os. Az elmúlt évtizedben kialakult jó hírnév, a hosszú ideje stabil összetételű, magas színvonalon kvalifikált, innovatív tantestület, tárgyi és eszközrendszerének megfelelő színvonala is biztosítja a munka sikerét. Érezhető a pedagógusokban a tenni akarás, az elszántság, mely magában hordozza a sikeres közös munka lehetőségét.
 
Pedagógiai programunk a kerettantervek adaptációjával készült. Az általános programok mellett alapvetően a választható órák adnak lehetőséget képzési specialitásaink megvalósítására. A 3. évfolyamtól minden tanévben lehetőséget biztosítunk a matematika emelt óraszámú tanulására nívócsoportban (alapóraszám + 1 óra=5 óra) /évfolyamonként 1 csoport/. Német vagy angol nyelvből az idegen nyelv iránt érdeklődő, tehetséges tanulóink számára heti 2 órát biztosítunk.
Iskolánk korszerű feltételekkel működik. Az épület helyiségei és felszereltsége megfelelő feltételeket adnak a nevelés-oktatás feladatainak megvalósításához. Az elavult szemléltető eszközeinket folyamatosan, mennyiségben és minőségben is jobbakkal váltjuk fel. Az elmúlt időszakban 22 interaktív tantermi csomaggal bővült iskolánk. A természetismeret oktatásához szükséges bemutató eszközök nagyrészt rendelkezésre állnak, megfelelnek a követelményeknek. A kísérletekhez szükséges eszközállomány és a földrajzi részhez szükséges térképek frissítése és fejlesztése szükséges.
Az intézmény kapcsolatrendszere
Intézményünkben Gyermekközösségek, DÖK, SZMK is működik, mellyel hatékonyan dolgoznak együtt az osztályközösségek és az iskolavezetés is, valamint a város más intézményeivel is szoros az együttműködésünk.
 
Forrás: https://vasarosnameny.hu

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »